En främling jag träffade i skogen gjorde detta spännande fynd.