Den minimala svampen hade inte bara som uppgift att vara svamp, den ställde också upp som hållare av en spindels tråd.