Bara vid ca nollgradigt väder uppstår fenomenet vätteskägg, eller hår-is. De vita trådarna är vatten som pressats ut och frusit ur grenar och pinnar av lövträd som svampen Exidiopsis effusa lever i.